Xin chào chú, cháu mới qua bang WA được hơn 1 năm. Cháu đã học ESL được một thời gian. Giờ cháu đang muốn học về ngành tiện ở Renton Technical College nhưng trên web của trường cháu thấy có ngành Precision Machining Technology có một số lựa chọn:
1.CNC có certificate 6 tháng (2 quarters)
2.Basic Machining có certificate 1 năm và
3.Precision Machining Technology có Certificate, AAS Degree 2 năm.
Cháu phân vân không biết nên học cái nào sẽ dễ xin việc và công việc sẽ tốt hơn. Nhờ chú tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu cám ơn chú nhiều.
http://www.rtc.edu/page/programs/programs-category