Cho tôi hỏi trường hợp của tôi là : Trước năm 1975 anh tôi làm giấy khai sinh thì trong giấy khai sinh ghi tên ba tôi là Nguyen U sinh năm 1934, mẹ tôi là Trần Thị Hồng Hoa sinh năm 1944.Sau này ba mẹ tôi làm giấy khai sinh cho tôi : ba là Nguyễn U sinh năm 1930 , mẹ tôi đổi tên là Trần Thị Mua sinh năm 1930, do vậy khi anh tôi làm thủ tục bảo lãnh cho tôi và đã gởi lên sở di trú Hoa Kỳ mới phát hiện giấy khai sinh khác nhau, Vì vậy cho tôi hỏi, tôi có làm lại giấy khai sinh theo giống giấy khai sinh của anh tôi được không, nếu không lảm được thì khi phỏng vấn tôi làm sao để chứng minh tôi và anh tôi là anh em ruột, còn nếu làm lại giấy khai sinh được thì anh tôi bổ sung tại sở di trú Hoa Kỳ được không?xin hướng dẫn giúp tôi, chân thành cảm ơn.