Hungviet 13 Jun 2008, 11:22
Visa O-1

Visa O-1 là visa tạm thời dành cho những người có khả năng đặc biệt trong những lãnh vực khoa học, giáo dục, thương mại và thể thao và cho những người thành công đặc biệt trong công nghệ truyền hình và phim điện ảnh. Visa O bắt buộc phải có chủ bảo trợ.

Thí dụ: một cầu thủ muốn đá banh muốn đến Mỹ chơi đá banh. Trong trường hợp này, hội đá banh phải làm đơn xin visa diện O-1 cho cầu thủ đó. Nếu đương đơn là nhạc sĩ thì một ban nhạc có thể bảo lãnh cho đương đơn. Nếu đương đơn là một tài tử thì phải có một xưởng phim đứng ra bảo lãnh cho đương đơn.

Visa O là một lựa chọn xuất sắc so với diện H-1B đối với giáo sư hay nghiên cứu gia đại học.


1. Điều kiện:

Đương đơn diện visa O-1 phải chứng minh khả năng đặc biệt qua việc được tôn vinh cấp quốc gia hay quốc tế và qua việc thành tích được công nhận qua những bằng chứng sau đây :

- Nhận giải quan trọng được quốc tế thừa nhận, như giải Nobel.

- Tối thiểu ba trong số những loại tài liệu sau đây:

• Tài liệu chứng minh đương đơn nhận những giải thưởng xuất sắc được công nhận cấp quốc gia hay quốc tế.
• Tài liệu chứng minh đương đơn là thành viên của những hội trong lãnh vực đòi hỏi những thành tựu xuất chúng nơi thành viên của hội, những thành tựu đó được đánh giá bởi những chuyên viên được công nhận cấp quốc gia và quốc tế và bởi môn học của họ.
• Tài liệu ấn hành trong những sách báo chuyên nghiệp hay trong những sách báo thương mại quan trọng hay trong những phương tiện thông tin quan trọng nói về đương đơn, liên quan đến việc làm, tác phẩm hay sản phẩm của đương đơn trong lãnh vực. Tài liệu đó phải có nhan đề, ngày và tác giả.
• Chứng từ đương đơn tham gia vào nhóm hội thảo hay với tham gia với tư cách cá nhân làm trọng tài để phân xử việc làm, tác phẩm hay sản phẩm của những người khác trong cùng lãnh vực chuyên môn hay trong lãnh vực có liên kết.
• Chứng từ đương đơn có những đóng góp mới và quan trọng về khoa học, nghiên cứu hay liên quan đến kinh doanh trong lãnh vực.
• Chứng từ đương đơn là tác gỉả của những bài nghiên cứu trong lãnh vực, đăng trong các tạp chí chuyên nghiệp hay trong những phương tiện thông tin quan trọng khác.
• Chứng từ đương đơn làm việc với khả năng nghiêm trọng và cần thiết cho những tổ chức hay cơ quan có danh tiến xuất sắc.
• Chứng từ đương đơn có lương cao hay sẽ được hưởng lương cao thể hiện qua các hợp đồng hay qua những chứng từ đáng tin cậy khác. Loại chứng từ này thường không áp dụng cho những chức vụ hay công việc trong trường đại học.

Nếu những chứng từ nêu trên chưa có sẵn, người chủ có thể nộp những chứng từ có thể so sánh khác.

Visa O-1 cũng cần một lá thư chứng minh người chủ đã tham khảo một nhóm hoạt động trong cùng ngành và nhóm đó không chống lại việc cấp visa O cho đương đơn. Một vài ngành hay một vài lãnh vực chuyên môn không có nhóm đó. Trong trường hợp đó, người chủ phải nộp một lá thư chứng nhận không có nhóm nào như vậy.


2. Thời gian lưu trú:

Visa O-1 có hiệu lực 3 năm. Tuy nhiên, visa O-1 có thể xin gia hạn từng năm một để tiếp tục cùng công việc.


3. Thành viên gia đình:

Vợ và con của đương đơn có thể đi kèm đương đơn với visa O-3, nhưng không thể đi làm.


4. Ý định nước đôi:

Có đơn bảo lãnh diện di dân không ngăn cản đương đơn được vào Mỹ với visa O-1 hay xin gia hạn visa O-1. Tuy nhiên, về phương diện kỹ thuật, đây không phải là ý định nước đôi bởi vì đương đơn vẫn phải có ý định trở về nước.


Visa O-2

Visa O-2 được cấp cho nhân viên phụ giúp đương đơn diện visa O-1 trong những lãnh vực thể thao, giải trí, truyền hình và phim điện ảnh. Những người trong lãnh vực khoa học, giáo dục và kinh doanh không được hưởng qui chế này.

1. Điều kiện:

Để được cấp visa O-2, đương đơn phải hội đủ những tiêu chuẩn sau đây:

- Giữ một vai trò quan trọng trong cuộc biểu diễn chính.
- Có năng khiếu hay khả năng cần thiết và có nhiều kinh nghiệm trên mức trung bình.
- Kết hợp nghề nghiệp có cam kết với người có visa O-1.
- Chứng minh có nhà ở nước ngoài và mình không muốn bỏ nhà đó. Đương đơn cũng phải ghi ngày rời khỏi Mỹ.
- Phải có giấy phép lao động (Labor certification) chứng nhận rằng không có người Mỹ nào có thể giúp đỡ người có visa O-1 trong việc hoàn thành công việc của mình.


2. Thời gian lưu trú:

Visa O-2 có hiệu lực 3 năm. Tuy nhiên, visa O-2 có thể xin gia hạn từng năm một. Vì đương đơn diện visa O-2 đi kèm người có visa O-1 nên visa O-2 có hiệu lực cho đến khi người có visa O-1 hoàn thành công việc của họ.


3. Thành viên gia đình:

Vợ và con của đương đơn visa O-2 có thể đi kèm đương đơn với visa O-3, nhưng không thể đi làm. Tuy nhiên, họ có thể đi học.