Xin chào mọi người, đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn nên mong được mọi người giúp đỡ.

Con nhờ chú vh08 xem giúp hồ sơ chuẩn bị đi phỏng vấn của con, nếu có điều gì chưa hợp lý hoặc chú thấy chưa thuyết phục được CO thì xin chú góp ý để con sửa lại.

Tên: Đào
Năm sinh: 1991
Tình trạng cư trú: du học F1
Học lực: tốt nghiệp đại học ngành kế toán
GPA: 2.93/4
Điểm THPT: 7.3 (lớp 10) - 6.8 (lớp 11) - 7.1 (lớp 12)
Ielts 5.5 (Read 6.5 - Wri 6 - Listen và speak 5). Con nghe và nói chỉ ở mức bình thường.
Dự định học ở Mỹ: học anh văn (i20) rồi sẽ test lại ielts cho đủ 6.5 và lấy GMAT. Sau đó apply học master ở San Diego State University

Tài chính:
Mẹ làm ở bệnh viện và làm thêm cho tổ chức nước ngoài vê HIV, lương được 10tr. Ba có 2 xe tải hợp đồng với 2 công ty được 48tr. Có 2 căn nhà cho thuê được 30tr. Ba sẽ là người trả tiền cho con đi du học

Có hồ sơ đi định cư năm 2007 do cô bảo lãnh. Con khai trong DS160 là qua mỹ sẽ ở với cô. Cô ở San Diego.

Ba đi du lịch mỹ năm 2005. Mẹ và con du lịch Singapore (2014)

Năm lớp 11, con đã đi phỏng vấn nhưng rớt. Con nghĩ rớt là do con không có sự chuẩn bị gì cho việc đi học. Bây giờ thì con làm hồ sơ lại và cũng sẽ là lân cuối nên con đặt rất nhiều tâm huyết cho nó. Con sẽ phỏng vấn vào đầu tháng 12 nên con có chuẩn bị vài câu hỏi trọng tâm. Con mong chú đọc và phân tích giùm con những kẽ hở trong đó. Mặc dù nhờ dịch vụ làm nhưng con thấy rằng họ chỉ tập trả lời phỏng vấn chung chung, không theo sát hồ sơ của từng người

What do you want to study in the USA?

I want to study English and master in accounting at San Diego State University. I want to be an international auditor

Why do you choose this university?


I know a lot of universities, such as Queen university, Texas A&M university……..Finally, I choose this school because I read a lot of comments from studentreview.com and from school website, I know this university offers many graduate programs. This is a public university, so I think the tuition fee is suitable for my family's finance Moreover, my aunt recommend this school for me.

Tell me your study plan in USA?

I will study 1 or 2 courses of ielts, after that I will take an ielts exam to get 6.5 and GMAT test. If I pass the test, I wiil be admitted to SDSU. Then I will study master in accounting. I have to study in 2 years, with 26 subjects, such as accounting information system, tax for manager or ethics in accounting..

Why do you want to study in the US
After 1 year working for Vietnamese company, I realized that I won't have a high position and high salary if I don't have more knowledge and certificate. Moreover, I want to work for Ernst&Young Company, So I make a decision to study master in the US. Their certificates can be accepted all over the world. After come back home, I can apply to this company. One more thing, I come to the US not only study, but I can also experience the diverse American culture.

Mong chú xem và nhận xét giùm con. Dù rằng nhà con muốn con qua mỹ trước nhưng mục đích của con là đi học nên mong chú giúp con thực hiện ước mơ của mình. COn cảm ơn chú