Minh năm nay 21 tuổi, mình có đậu cao đẳng nhưng lại không tiếp tục học và ở nhà, giờ mình lại muốn tiếp tục việc học, làm hồ sơ hoàn tất rồi, trường coastline community college ben california nhận mình rồi, minh nghỉ học 3 năm rồi không biết họ có chấp nhận cấp visa không, câu hỏi họ sẽ hỏi mình lúc phỏng vấn không biết là gì! Mình thật sự nghiêm túc muốn đi học và bắt đầu lại, không được giỏi tiếng anh lắm, bên trung tâm làm hồ sơ cũng cung cấp câu hỏi cho mình hoc nhưng minh cần phải chuẩn bị kĩ cho cuộc phỏng vấn nên cũng rất hoang mang, vì đã nghỉ hoc 3 năm rồi, bác họ mình bên đó cũng đứng ra làm giấy bảo trợ cho minh, việc đó có lợi không, hay là có người thân bên đó sợ họ lại không cho đi