Cháu 24t đi du học Trường UNT học anh văn rồi học MBA. Cháu có người thân làm nail. Vậy khi phỏng vấn cháu nên khai người thân làm gì? Với câu hỏi của CO là Why do you want to study in US?/ Why do you choose US to study? Thì câu trả lời nào là ngắn gọn súc tích ạ.