Mình nghe các bạn nói là tài khóa visa hàng năm kết thúc vào tháng 9. Như vậy ảnh huởng tới các hồ sơ chưa được mở hay đã được mở và complete rồi nhưng chưa có thư mời phỏng vấn củng chung số phận luôn và phải đợi tới tài khóa visa năm mới. Hì hì đang hi vọng vào những ngày cuối tháng mà nghe tin này hơi buồn buồn nửa rồi.