help me ! Cần hướng dẫn thủ tục xin mã số ITIN

Em đang bán một vài ứng dụng trên mạng, để được thanh toán nó yêu cầu phải nhập thông tin khai báo thuế.
Tuy nhiên, để khai báo thuế dành cho người nước ngoài không định cư ở Hoa Kỳ, thì phải có mã ITIN.
Em tìn hiểu trên trang IRS thì được hướng dẫn như sau: "Quý vị phải nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Cá Nhân Đóng Thuế, để làm đơn xin một số ITIN, và cho thấy rằng quý vị có một mục đích thuế liên bang để xin số ITIN. Cùng với Mẫu Đơn W-7 đã điền đầy đủ, quý vị phải nộp các tài liệu nhận dạng, và hoặc là một đơn khai thuế liên bang, hoặc tài liệu khác để cho thấy mục đích thuế liên bang mà quý vị cần ITIN. Các tài liệu nhận dạng là điều cần thiết để xác minh danh tính của quý vị và tình trạng ngoại quốc của quý vị; một tài liệu phải bao gồm một bức ảnh mới đây nhất. Gần đây IRS đã có các thay đổi về thể thức đối với tiến trình giải quyết đơn xin ITIN. Phần lớn đơn xin phải có tài liệu gốc. Đơn xin cho người hôn phối và người thuộc quyền trong quân sự Hoa Kỳ cũng như ngoại nhân không phải cư dân cho mục đích khai quyền lợi thuế có thể nộp bản tài liệu yêu cầu có công chứng hay ghi thêm kế bên. Nếu không gửi một tài liệu hộ chiếu, quý vị phải cung cấp một sự kết hợp của các tài liệu (ít nhất là hai hoặc nhiều hơn) là hiện hữu và (1) xác minh danh tính của quý vị (có nghĩa, là có chứa tên và hình chụp của quý vị), và (2) hỗ trợ tình trạng ngoại quốc của quý vị.

Ngoài hộ chiếu, thí dụ các tài liệu có thể chấp nhận được bao gồm: thẻ căn cước quốc gia (cho thấy hình ảnh, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh và ngày hết hạn); giấy khai sinh hộ tịch, bằng lái xe ngoại quốc; hoặc chiếu khán. Một danh sách đầy đủ các tài liệu có thể chấp nhận được có thể tìm thấy trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7."

Như vậy, em không có hộ chiếu thì em phải nộp bản gốc CMND, bằng lái xe cho IRS phải không?
có cách nào xin được ITIN mà không cần gửi bản gốc không? và ở VN có tổ chức tư vấn nào tư vấn về xin cấp ITIN Không?


em xin chân thành cảm ơn.