Cho mình hỏi về cách đóng phí Sevis và điền mẫu I901
.Mình vào trang Web thanh toán phí SEVIS nhưng không thanh toán được vì
trang webbảo là I901 not recordi
Khi mình kiểm tra tình trạng thì access is locked
Vậy thì mình phải làm gì tiếp theo
Cách điền mẫu I901 online như thế nào