Em định cư ở mỹ hơn nửa năm em ở Arlington thuộc vùng Dallas Foth worth.
.Muốn về vn một mình trong 2 năm tới mà chưa đủ khả năng tự tin . Vì mới sang đi cùng với gd diện F4. Ai đã từng về 1 mình xin giúp em với. Năm nay em gần 22.