Xin chào các Anh/chị, xin tư vấn dùm em về hồ sơ của gia đình em.
Gia đình em có hồ sơ bảo lãnh ngày ưu tiên là ngày 26/03/2005, và đến đầu năm 2011 được gởi giấy cấp chấp thuận ngày 26/01/2011 mã HCM 2010790524.
Hiện bây giờ em xem trang thông tin lịch phỏng vấn hiện đến 22/03/2002.
1. Vậy cho em hỏi khi nào gia đình em mới đến lượt gọi phỏng vấn.
2. Và em cũng xem trong diễn đàn thấy nhiều hồ sơ quá tuổi không có tên trong danh sách nộp tiền thì phải xử lý sao ạ.
3. Em sinh năm 17/11/1988.
Theo Tuổi theo đạo luật CSPA là kết quả từ việc lấy tuổi thực sự của đương đơn vào ngày hồ sơ đến lượt xem xét trừ đi tổng số ngày hồ sơ bảo lãnh phải chờ đợi tại Sở Di Trú (USCIS) (tính từ ngày Sở Di Trú nhận hồ sơ cho đến khi hồ sơ được chấp thuận, bao gồm tất cả khoảng thời gian chờ đợi để hồ sơ được xem xét).

Hồ sơ của em như sau
1 NGÀY ƯU TIÊN 26/03/2005
2 NGÀY CHẤP THUẬN
HCM2010790524
NGÀY 26/01/2011

Thời gian chờ đợi gần 6 năm .??????

Lấy ngày sinh nhật tròn 21 tuổi cộng với thời gian chờ đợi được chấp thuận hồ sơ là 6 năm, ra được số tuổi của CSPA. Nhưng nếu theo tiến triển của hồ sơ thì hồ sơ( ko có gì thay đổi) của gia đình em phải đên 06/2016. Như vậy, đến thời điểm đó em đã 27T 6 tháng, và chỉ trừ được số năm chờ uscis gần 6 năm thì nếu tính tương đối thì em đã quá 21t, vậy cho em hỏi em tính như vậy có đúng ko? và nếu thời gian hồ sơ được giải quyết sớm thì đến thời điểm nào hồ sơ được mời phỏng vấn thì em mới được tròn hoặc dưới 21t.