Chào chú vh08
2 năm trước con có đi pv nhưng rớt với lí do lãnh sự nói điểm hoc bạ con thấp ko đủ điều kiên đi du hoc bên Mỹ,diem tb con 6.2 lop 12
6.5 lop 10
6.5 lop 11
Xin chú chi con cách tl dc ko ah,vì con sap đi phong vấn lai
Cám on chú