Custom Search
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

 1. #1
  Thích đủ thứ ... Thành's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Đến từ
  F5
  Bài gởi
  5,566

  Mặc định Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Hướng dẫn cách điền thông tin liên lạc với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Các bạn bấm vào link sau: Public Inquiry Form

  Diền thông tin như hướng dẫn trong hình bên dưới:  Chọn các câu hỏi phù hợp cho từng trường hợp của hồ sơ mình:  Nếu trong bảng chọn câu hỏi không có trường hợp nào thì các bạn có thể copy nội dung trong các mẫu email cho NVC để điền vào khung trống như hình hướng dẫn bên dưới: 2. #2
  Thích đủ thứ ... Thành's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Đến từ
  F5
  Bài gởi
  5,566

  Mặc định Ðề: Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Mẫu điền vào khung trống hỏi NVC số hồ sơ của mình (Case Number HCM)

  Dear Madam or Sir,

  I learn that my case is now at the National Visa Center . Thus, I would be grateful to you for informing me of my case number.

  Thank you very much for your attention.
  Phần này chúng ta chỉ cần điền thông tin trong trang Ask NVC chính xác, sau đó copy nội dung câu hỏi trong khung bên trên và Paste vào khung trống bên trang Ask NVC sau đó bấm SUBMIT là hoàn tất!


 3. #3
  Thích đủ thứ ... Thành's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Đến từ
  F5
  Bài gởi
  5,566

  Mặc định Ðề: Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Mẫu điền vào trang thông tin hỏi NVC về thời gian phỏng vấn của mình.

  Dear Madam or Sir:

  I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

  To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

  Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

  Yours truly,


 4. #4
  Thích đủ thứ ... Thành's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Đến từ
  F5
  Bài gởi
  5,566

  Mặc định Ðề: Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Mẫu điền thông tin hỏi NVC hồ sơ đã hoàn tất chưa?

  Dear Madam or Sir:

  I learn that my case is now at the National Visa Center . I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

  Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

  Yours truly,


 5. #5
  Thích đủ thứ ... Thành's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Đến từ
  F5
  Bài gởi
  5,566

  Mặc định Ðề: Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Mẫu điền thông tin thông báo địa chỉ email của mình cho NVC

  Dear Madam or Sir,

  I would be grateful to you for taking note of my email address which is as follows: [Địa chỉ email].

  Thank you very much for your attention.


 6. #6

  Mặc định Hướng dẫn điền thông tin liên lạc với NVC

  Trích Nguyên văn bởi Thành xem bài viết
  Hướng dẫn cách điền thông tin liên lạc với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Các bạn bấm vào link sau: Public Inquiry Form

  Điền thông tin như hướng dẫn trong hình bên dưới:  Chọn các câu hỏi phù hợp cho từng trường hợp của hồ sơ mình:  Nếu trong bảng chọn câu hỏi không có trường hợp nào thì các bạn có thể copy nội dung trong các mẫu email cho NVC để điền vào khung trống như hình hướng dẫn bên dưới:

  Xin được hướng dẫn thêm, tiếp theo bài post trên của Anh Thành.

  Bạn điền đầy đủ những thông tin trên Form theo từng bước dưới đây:

  NVC Case Number or USCIS Receipt Number:
  Ghi Case Number hoặc số USCIS Receipt.
  . Ví dụ: HCM2014123456 hoặc WAC0578654321.

  The Principal Applicant's full name:
  Ghi đầy đủ Họ Tên Người được bảo lãnh như được ghi trên Hộ chiếu (Passport).

  The Principal Applicant's date of birth:
  Ghi Ngày, tháng, năm sinh, của Người được bảo lãnh như được ghi trên hộ chiếu (theo dạng tháng/ngày/năm).
  . Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi ngày, bạn chọn ngày 01 của tháng.
  . Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi tháng, bạn chọn tháng 01 (January).

  The Petitioner's full name:
  Ghi Họ Tên đầy đủ của Người bảo lãnh.

  Who are you? Người điền đơn, bạn là:
  . Người bảo lãnh (Petitioner).
  . Người được bảo lãnh (Principal Applicant).
  . Luật sư (Attorney of record).
  . Khác (Other).

  Your email address:
  Ghi chính xác địa chỉ email của bạn, NVC sẽ trả lời thư của bạn thông qua địa chỉ email này.

  Your question: Câu hỏi của bạn:
  Trong phần này, bạn chọn câu hỏi thích hợp về trường hợp của mình, bao gồm các câu sau đây:

  1/. What is the status of my case?
  Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?
  . Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

  2/. How can I change my address?
  Làm thế nào tôi có thể thay đổi địa chỉ?
  . Dùng để thay đổi địa chỉ của NBL/NĐBL chính.

  3/. How can I change the Principal Applicant name or date of birth?
  Làm thế nào tôi có thể thay đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL?
  . Dùng để đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL khi có sai sót trong các giấy tờ mà NVC gửi cho bạn bị sai.

  4/. How do I add a child/spouse to my petition?
  Làm sao tôi bổ túc con/chồng hoặc vợ của tôi vào hồ sơ?
  . Dùng bổ túc thêm vợ/chồng/con vào hồ sơ.

  5/. Add or remove an agent/attorney.
  Thêm tên Luật sư/Người đại diện vào hồ sơ hoặc lấy tên Luật sư/Người đại diện ra khỏi hồ sơ.

  6/. I can't log in to pay my fees. What can I do?
  Tôi không thể đăng nhập vào để đóng phí. Tôi phải làm gì?

  7/. Petitioner/Principal Applicant death certificate
  Giấy chứng tử của NBL/NĐBL chính.
  . Dùng để báo cho NVC khi NBL/NĐBL chính qua đời.

  8/. Principal Applicant wishes to/does not wish to adjust status.
  . NĐBL muốn hoặc không muốn điều chỉnh tình trạng di trú.
  . Dùng để báo NĐBL sẽ điều chỉnh hoặc không điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

  9/. Change processing post.
  . Đổi nơi xem xét hồ sơ.
  . Dùng để đổi nơi phỏng vấn ở Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại nơi khác.

  10/. How do I to file an I-601A waiver?
  Làm thế nào tôi điền mẫu I-601A?
  . Dùng trong các trường hợp NĐBL đã vi phạm luật di trú Hoa Kỳ.

  11/. How can I expedite the processing of my case?
  Làm sao tôi có thể xin giải quyết sớm hồ sơ của tôi?

  12/. Can all my cases process together at post?
  Tôi có thể xin giải quyết tất cả các trường hợp hồ sơ của tôi cùng một nơi ĐSQ/TLSQ Hoa kỳ?
  . Dùng để yêu cầu xếp phỏng vấn cùng lúc, cùng nơi.

  13/. Can I transfer my fees from one case to the other?
  Tôi có thể chuyển lệ phí từ hồ sơ này sang hồ sơ khác không?

  14/. Can I process electronically?
  Tôi có thể tiến hành hồ sơ bằng cách gởi giấy tờ điện tử không?

  15/. Where do I send my form/document?
  Tôi phải gởi mẫu đơn/giấy tờ đến đâu?

  16/. Question pertaining to form/documents.
  Câu hỏi liên quan đến mẫu đơn/các giấy tờ.

  17/. My case has entered Termination. What can I do?
  Hồ sơ của tôi bị ngưng giải quyết (bị hủy). Tôi có thể làm gì?

  18/. Change in status (petitioner naturalized; applicant has married/divorced, etc).
  Thay đổi tình trạng (NBL có quốc tịch Mỹ, NĐBL kết hôn, ly dị v.v…)

  19/. My interview has been scheduled, but I have some questions. What do I do?
  Tôi đã có lịch phỏng vấn nhưng tôi có vài thắc mắc. Tôi phải làm gì?

  20/. I would like to withdraw this application.
  Tôi muốn hủy đơn bảo lãnh.

  21/. I would like to change the priority date of this petition.
  Tôi muốn đổi ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh.

  22/. Complaints/Compliments regarding NVC staff or processing.
  Than phiền hoặc khen ngợi liên quan đến nhân viên NVC hoặc quá trình xem xét của NVC.

  23/. Request for return of original documents.
  Yêu cầu NVC trả lại giấy tờ bản chính.

  24/. Reports of fraud.
  Báo cáo gian lận.

  25/. Child Status Protection Act questions.
  Câu hỏi về CSPA.

  26/. Invoice ID or Beneficiary ID.
  Câu hỏi về Invoice ID hoặc Beneficiary ID.

  Additional comments or questions not in the above list:
  Ngoài các câu hỏi kể trên, tiếp theo còn có 1 khung hình chữ nhật để bạn có thể bổ sung thêm ý kiến, hoặc bạn có những câu hỏi khác không có trong danh sách nêu trên.
  Bạn hãy dùng mẫu thư, email tại trang diễn đàn bổ sung thêm cho trường hợp của bạn tại phần này.

  CAPTCHA Validation: Mã xác nhận.
  Sau khi đã điền xong, tiếp theo bạn điền mã xác nhận vào khung (Type the text). Trường hợp những chữ và số hiện ngẫu nhiên khó đọc, bạn hãy bấm nút hình cái loa (audio) để nghe đọc những chữ và số này hoặc bạn bấm vào nút vòng tròn (get a new challenger) để thay đổi mã xác nhận khác.

  • Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, mã xác nhận, đồng thời kiểm tra lại các thông tin, bạn bấm vào nút SUBMIT để gửi thư đến NVC.

  • Trường hợp muốn xóa và khai lại Form, bạn bấm vào nút Reset Form.


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •