Kính gửi chú Vha08,

Xin chú bỏ chút thời gian tư vấn trường hợp của cháu như sau:
* Cháu qua Mỹ theo diện F4 vào tháng 11/2014 và nhận được thẻ xanh vào tháng 12/2014.
* Có Công ty của Mỹ muốn tuyển cháu và điều về Việt Nam làm việc nhưng cháu không biết việc này có ảnh hưởng đến thời hạn 5 nām được thi quốc tịch Mỹ hay không? Thời gian cháu làm ở Việt Nam có được tính như khi sống bên Mỹ hay không?

Rất mong nhận được thông tin của chú sớm.

Chúc chú và gia đình cuối tuần vui vẻ.

Nguyễn Đức Thành