Case number HCM2009803133
ngày ưu tiên: 28SEP2005
xin chào diễn đàn xuatnnhapcanh.com!
Tôi được chị gái bảo lãnh theo diện F4, nay tôi mới quen một người bạn gái làm cùng công ty. nhưng bạn gái tôi là đảng viên trong công ty.tôi nghe nói nếu lấy cô ấy, thì cô ấy phải ra khỏi đảng trước ngày phỏng vấn 5 năm điều này có đúng không? nếu đúng thì còn cách nào để chúng tôi được đi cùng nhau không?
xin cho hỏi: Đảng trong công ty có khác đảng trong công an không.?
xin cảm ơn !