• Tên ảo – nick name: Vicky
  • - Thành phố/tiểu bang: (Đang ở Mỹ hay sẽ tới định cư) : Maryland
  • - Tình trạng cư trú: (Qua Mỹ theo diện gì) F3
  • - Tuổi tác: 13
  • - Học vấn: Đang học THCS năm lớp 8 thì qua Mỹ định cư
  • - Học lực/học bạ:
  • - ANH ngữ: ESOL 5
  • - Xin hỏi: Con cùng gia đình con hiện định cư ở Mỹ chỉ mới được gần 4 tháng. COn bắt đầu học ở Middle School từ tháng 12. Mấy hôm trước nhà trường phát cho con tờ đơn Student Educational and Planning Worksheet for High School. Mọi người đều nhắc là phải biết ngành của mình mới quyết định khóa học cho High School. Nghề cháu định chọn là Computer Science nhưng cháu không biết phải chọn course nào chó phù hợp với ngành. Nhờ chú tư vấn giúp con. Con cám ơn rất nhiều