Cháu tên Linh hôm 3/2/2015 em có đi phỏng vấn nhưng bị rớt cháu mong chú giúp đỡ để cháu đi phỏng vấn lần 2 được thành công.