Cho em hỏi trước khi phỏng vấn mình cần đóng tiền không ạ và người bảo trợ có điều kiện thế nào để bảo trợ cho 3 người