Mấy bạn ơi cho mình xin thông tin các trường community college học phí thấp ở gần santa ana về ngành điện điện tử có transfer lên đại học.Mình được em của dượng mình bảo trợ tài chính không biết có khó khăn khi phỏng vấn với lãnh sự không? Mong các bạn tư vấn về trường hợp của mình.Ba năm cấp 3 của mình học lực trung bình khá