Xin chào cả nhà. Hiện tại e mới qua mì đc 2tháng. Chưa có việc làm. Mong mọi người, nếu ai biết. Xin giúp đỡ cho e, tìm kiếm 1 công việc. Vì mới qua nên còn khó khăn. E cám ơn cả nhà rất nhiều.