Custom Search
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Giải đáp Luật Di trú

 1. #1

  Mặc định Giải đáp Luật Di trú

  Câu hỏi: Khi hồ sơ đáo hạn thì khoảng bao lâu sau gia đình ở Việt Nam sẽ được phỏng vấn?

  Trả lời: Thường thì sau khi đơn bảo lãnh I-130 được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua National Visa Center (NVC) tức là (Trung tâm Chiếu khán Quốc gia) để thu thập những chi phí chiếu khán và tài liệu cần thiết như mẫu đơn xin chiếu khán, mẫu đơn bảo trợ tài chánh, khai sanh, hôn thú, giấy ly dị, lý lịch tư pháp số 2 v.v… Sau khi NVC nhận đầy đủ tài liệu cần thiết, hồ sơ được chuyển qua Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để lo thủ tục phỏng vấn và cấp chiếu khán. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ cho NVC biết có bao nhiêu chỗ cho mỗi tháng và NVC sẽ là văn phòng cho hồ sơ lên danh sách được phỏng vấn. Thời gian từ lúc những tài liệu cần thiết đã được nộp cho NVC đến lúc được phỏng vấn thì khoảng 3 tháng.

  Câu hỏi: Thế ai sẽ nhận được giấy báo hoặc thư mời đi phỏng vấn? Người bảo trợ ở Hoa Kỳ hay Người được bảo lãnh ở Việt Nam.

  Trả lời: Sau khi NVC nhận đầy đủ tài liệu cần thiết và hồ sơ được chuyển qua Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để lo thủ tục phỏng vấn và cấp chiếu khán. Trước khi được đóng chi phí chiếu khán và nộp những tài liệu cần thiết, NVC yêu cầu đương đơn nộp mẫu Choice of Address and Agent. Mẫu đơn đó yêu cầu tên, địa chỉ, điện thoại và email của Người đại diện. NVC sẽ là văn phòng gửi thư mời phỏng vấn cho Người đại diện hồ sơ mà đương đơn đã ghi vào mẫu đơn Choice of Address and Agent.

  Câu hỏi: Trường hợp Người bảo trợ ở Hoa Kỳ đã hoàn tất hồ sơ bảo lãnh khoảng 2, 3 năm trước đây, nhưng vì chiếu khán bị ngưng lại, vậy các trường hợp đủ điều kiện để được thụ hưởng CSPA lúc đó, bây giờ đã quá tuổi, thì còn được đi theo cha mẹ hay không?

  Trả lời: Mục 3 của đạo luật CSPA có sự đòi hỏi rằng đương đơn phải xin quyền lợi nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện di dân trong vòng một năm tính từ ngày chiếu khán được đáo hạn. Nếu đương đơn nộp hoàn thành mẫu đơn DS-230 phần I (DS-260 đơn mới) trong vòng một năm ngày chiếu khán được đáo hạn và đơn xin chiếu khán không được giải quyết vì Priority date retrogress (tức là ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi), đương đơn thông thường sẽ được coi là đã đáp ứng các yêu cầu của mục 3. Đương đơn sẽ tiếp tục được coi là đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi theo các quy định của đạo luật CSPA khi ngày chiếu khán được đáo hạn trở lại. Nghĩa là tuổi của đương đơn được đứng lại từ ngày chiếu khán đáo hạn. Trong trường hợp đương đơn chưa kịp nộp mẫu đơn DS-230 nhưng ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi, đương đơn sẽ được cơ hội yêu cầu quyền lợi CSPA khi ngày chiếu khán được đáo hạn trở lại. Nhưng tuổi của đương đơn sẽ tính từ ngày chiếu khán được đáo hạn trở lại nếu đương đơn xin quyền lợi đó trong vòng một năm, ngày chiếu khán được đáo hạn lại.

  Câu hỏi: Thế còn Giấy bảo trợ tài chánh thì sao? Người bảo trợ tại Hoa Kỳ có phải làm lại hoặc phải bổ túc lợi tức hiện tại hay không?

  Trả lời: Người bảo trợ hoặc Người bảo trợ phụ chỉ cần nộp giấy tờ chứng minh lợi tức có giá trị khi Người bảo trợ hoặc Người bảo trợ phụ ký tên vào mẫu đơn I-864. Thường thường mẫu đơn bảo trợ tài chánh không cần phải làm lại, và không cần phải bổ túc giấy tờ chứng minh lợi tức hiện tại. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể yêu cầu bổ túc giấy tờ chứng minh lợi tức hiện tại. Vì lý do đó, tốt nhất là nên có giấy tờ chứng minh lợi tức hiện tại nếu mẫu đơn bảo trợ tài chánh đã được nộp trên một năm.


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •