Chào cả nhà,

Hồ sơ của e trên trang summary infomation của trang https://ceac.state.gov phần IV
Application: completed, toàn bộ giấy tờ về Affidavit of Support Documents & Financial Evidence, Civil
Documents e đã gửi cho NVC theo hướng dẫn hồi đầu tháng 2/1/2015.......nhưng tới hôm nay e (07/03/2015) vẫn chưa nhận đc thông báo gì tiếp theo cũng như phần Civil Documents, Affidavit of Support Documents & Financial Evidence vẫn để là N/A.....

Cả nhà cho e hỏi là có ai bị giống em kg? hồ sơ e có bình thường kg ? hay họ chưa nhận đc giấy tờ của em nên mới để N/A????

Case No. HCM2005661088


Thanks
Hung Minh