Cháu chào chú Vha,

Cháu muốn hỏi là Visa của cháu đã hết hạn được gần 5 tháng. Có cách nào để cháu renew Visa mà không phải về Việt Nam không ah, hay phải về Việt Nam để renew visa. Nếu không renew thì có ảnh hưởng gì không ạ.

Cháu cảm ơn chú