Xin ban điều hành cho mình hỏi một số vấn đề: diện hồ sơ của mình là F2A, ngày PD: 05DEC2013. Hiện tại đã được mở hồ sơ để đóng tiền $120. Hiện tại mình là du học sinh tại Mỹ. Cho mình hỏi là diện này có được phép interview tại Mỹ hay phải bắt buộc phải về Việt Nam phỏng vấn. Mình có thể điền đơn I485 để có thể có thẻ xanh mà không cần về Việt Nam hay không?

Xin ban quản trị có thể tư vấn cho mình.
Xin cám ơn.
Tan Trinh