Xin chào mọi người...Mình mới tham gia diễn dàn và có thắc mắc mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp...Hồ sơ bảo lãnh chok mình nhờ luật sư bên mỹ lo hết từ A-Z, nhưng ổng hong kêu mình đưa timeline hay bằng chứng gì từ ngày đầu mở hồ sơ giống mọi người trên XNC chỉ. Mình mún hỏi mọi người ko nộp như lsu thì hồ sơ mình có suôn sẻ không?

Thanks các bạn