Gia đình mình được chị bảo lãnh tháng 8 năm 2007, sau đó mình sinh thêm 1 em bé, chị mình cũng có làm hồ sơ bổ túc cho bé, nhưng không thấy hồi âm gì. Bây giờ mình muốn kiểm tra xem bé có tên trong hồ sơ bảo lãnh không thì phải làm những bước gì ah, mong mod và các bạn trong diễn đàn giúp đỡ, mình cám ơn nhiều.