Chào anh (chị) !! Nhờ anh (chị) kiểm tra giúp em, bao giờ hồ sơ em được phỏng vấn. Đã quá ngày đáo hạn rồi, nhưng em vẫn chưa thấy thư pv
PD 13Jun 2013
Nwc 27/8/2014
Em cám ơn nhiều