Mẹ mình vừa đậu phỏng vấn du lịch. Mua vé máy bay rồi. Nhưng do mẹ mình 61tuổi rồi lại bị tiểu đường. Nên mình muốn mua bảo hiểm sức khoẻ du lịch. Anh chị em nào rành chuyện này giúp mình với.mẹ mình định đi 4tháng. Xin cảm ơn ah