Mong ad xem dùng em hồ sơ sau đây
Priority date : November 14 , 2002receipt date : november 7 ,2002notice date : october 26 , 2009
HCM2009809155
em thấy thắc mắc là mọi người đều có thư gửi về. Nhưng hồ sơ nhà em, thì chỉ có mail, và bác em đã đóng tiền và nộp giấy tở đầy đủ bên Mỹ.
Mong mọi người giúp đỡ