Xin chào các cô chú/anh chị của Xuất Nhập Cảnh. Cháu hiện đang là du học sinh hồ sơ F1, đã sang Mĩ được hơn 2 năm và đang học community college. Cháu ở Illinois, trong thời gian học có quen 1 anh ở Cali thông qua người thân, bọn cháu tìm hiểu 1 thời gian có tình cảm và quyết định làm giấy tờ kết hôn. Vì cháu học gần xong college sắp transfer sang university, nếu làm kết hôn trong thời gian này có ảnh hưởng gì đến hồ sơ của cháu sau này lúc cháu transfer không ạ? Vì lúc graduate và nộp hồ sơ là cháu vẫn đang ở diện F1, nhưng lúc vào học university thì diện visa của cháu khác rồi. Nếu vậy ở trường university sẽ nhận cháu ở diện gì và như vậy thì có bị coi là phạm pháp ko ạ?
Cháu cám ơn mọi người nhiều.