Hungviet 10 Dec 2008, 12:04
Tin cập nhật từ bà Lynne Sheirik. Theo bà Lynne Sheirik, giám đốc của National Visa Center, trong một cuộc viếng thăm National Visa Center tổ chức ngày 12 tháng 9 năm 2008 bởi CLINIC, trong những năm sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, Văn Phòng Liên Hệ Lãnh Sự (Bureau of Consular Affairs) tập trung nỗ lực vào việc cải tổ tiến trình visa không di dân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng người xin visa càng lúc càng tăng và nhiều văn phòng lãnh sự ở nước ngoài cảm thấy nhân lực của họ làm việc quá sức. Do đó, họ đã yêu cầu National Visa Center giúp đỡ họ trong việc xử lý visa di dân. Hiện tại, National Visa Center có trách nhiệm thâu thập và duyệt xét giấy tờ cho tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ và xếp lịch phỏng vấn diện visa di dân cho tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ, ngoại trừ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Quảng Châu. Mục đích nhằm gửi cho đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ những hồ sơ đầy đủ sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn hay những hồ sơ hội đủ 100 phần trăm tiêu chuẩn về giấy tờ. Điều này có nghĩa là National Visa Center đã yêu cầu, đã nhận và đã duyệt xét mẫu DS-230 Phần I và II, mẫu bảo trợ tài chánh (I-864), và tất cả giấy tờ phụ cần thiết. Việc này bao gồm bản chánh hay bản sao có công chứng của giấy tờ dân sự (Civil Documents).

Bà Skeirik cho biết 88 phần trăm hồ sơ gởi cho đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn hội đủ 100 phần trăm tiêu chuẩn về giấy tờ. Nếu một đương đơn bị yêu cầu bổ sung thông tin, National Visa Center sẽ chờ trong vòng 60 ngày và nếu không có hồi âm thì hồ sơ sẽ gửi cho đại sứ quán hay lãnh sự quán. Tuy nhiên, để một hồ sơ hội đủ tiêu chuẩn tối thiểu về giấy tờ, trong hồ sơ đó phải có mẫu I-864, mẫu DS-230 và lý lịch tư pháp (ngoại trừ nếu đương đơn sống ở một nước không có lý lịch tư pháp). Những người phỏng vấn phải ghi nhớ rằng công việc của National Visa Center chỉ có tính cách hành chánh. Do đó, National Visa Center duyệt xét mẫu I-864 và DS-230 để xem chúng đầy đủ hay chưa, nhưng không quyết định xem một đương đơn hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa hay không. Cũng theo bà Sheirik, vì lý do bí mật, khi National Visa Center thấy sai lầm trong mẫu I-864 và DS-230, họ sẽ yêu cầu nộp mẫu khác thay vì gởi trả lại bản chánh cho người bảo lãnh hay cho đương đơn để hoàn chỉnh hay sửa lại.

National Visa Center tiếp tục gia tăng việc sử dụng những phương tiện thông tin điện tử trong việc liên lạc với những đương đơn và đang tiến đến việc điền đơn xin visa di dân trên mạng. National Visa Center đang làm việc trong vấn đề mẫu đơn điện tử DS-230. Mẫu này sẽ dài và phức tạp hơn. Đồng thời mẫu này sẽ bao gồm mẫu chỉ định người trung gian. Kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2008, National Visa Center đã nhận trả tiền lệ phí mẫu bảo trợ tài chánh và mẫu đơn xin visa di dân trên mạng thông qua tài khoản chi phiếu hay tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng Mỹ. National Visa Center dự định chấp thuận trả tiền trên mạng qua thẻ tín dụng trong tương lai.

National Visa Center đang thử nghiệm một chương trình cho phép nộp giấy tờ trên mạng ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Santiago, Chi Lê. Thông tin giữa National Visa Center và đương đơn hoàn toàn bằng điện thư (email) và tất cả giấy tờ bản chánh được scan và gửi bằng điện tử cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Santiago. Đương đơn khi đi phỏng vấn phải mang theo tất cả giấy tờ bản chánh. Sở dĩ Santiago được chọn làm nơi thí nghiệm chương trình vì lượng hồ sơ ở đây ít và do đó ít gian lận.

Hiện tại, National Visa Center càng lúc càng tham gia vào việc xử lý lãnh sự hồ sơ của những đương đơn đi kèm qua sau. Những Service Centers và những văn phòng địa phương của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) bây giờ buộc phải chuyển cho National Visa Center mẫu đơn I-824, Application for Action on an Approved Application or Petition, đã được chấp thuận. Mẫu I-824 là mẫu kích hoạt hồ sơ. Ngay sau khi National Visa Center nhận được mẫu I-824 đã được chấp thuận, National Visa Center sẽ bắt đầu việc xử lý lãnh sự cho những đương đơn đi kèm theo ở nước ngoài bằng cách gửi cho họ hướng dẫn, kể cả việc thâu lệ phí, duyệt xét giấy tờ và xếp lịch phỏng vấn.

Thống kê xử lý. Hàng năm, National Visa Center xử lý khoảng 400 000 hồ sơ xin visa di dân và 27 000 hồ sơ xin con nuôi. Ở bất cứ thời điểm nào, National Visa Center cũng có khoảng hai triệu hồ sơ tại chỗ. Khoảng 40 phần trăm số lượng hồ sơ là hồ sơ ở Ciudad Juarez. Những nơi khác có lượng hồ sơ nhiều là Santo Domingo, Manila, và Quảng Châu. Hàng năm, National Visa Center xử lý khoảng 10 triệu thư trong đó có 7 triệu thư gửi đi và 3 triệu thư nhận được. Hàng tuần, National Visa Center nhận được 10 000 đơn bảo lãnh từ USCIS. Đa số đơn bảo lãnh đến từ Vermont Service Center và California Service Center. Khi National Visa Center nhận được đơn bảo lãnh, National Visa Center đưa ngay đơn bảo lãnh vào hệ thống của họ và cho mỗi đơn bảo lãnh một số hồ sơ và mã số sọc vằn. Thông thường, tiến trình trả lệ phí và thu giấy tờ là khoảng 6 tháng. Thời gian xếp lịch phỏng vấn thay đổi tùy theo nơi. National Visa Center sẽ báo ngày phỏng vấn cho đương đơn khoảng từ sáu đến tám tuần trước ngày phỏng vấn. Thông báo phỏng vấn sẽ gửi cho tất cả người trong cuộc: đương đơn, người bảo lãnh, và luật sư/người đại diện/người trung gian được chỉ định.

Mỗi tuần, National Visa Center nhận được 40 000 thư hỏi thăm, kể cả thư bưu điện, email, và điện thoại của luật sư/người đại diện, văn phòng quốc hội và công chúng. Bây giờ, 65 phần trăm thư hỏi thăm là bằng email. Hệ thống điện thoại tự động vẫn hoạt động 24 tiếng một ngày với người trả lời trực tiếp từ 7 g 30 đến nửa đêm (Miền Đông). Giờ tốt nhất để gọi là từ 7g 30 đến 9 g 00 và từ 23 g 00 đến nửa đêm.

Điều quan trọng cần biết là National Visa Center không còn nhận thư hay giấy tờ nộp bằng fax. National Visa Center đề nghị luật sư/người đại diện gửi thư hỏi thăm bằng email ở địa chỉ nvcattorney@state.gov. Người đại diện hợp pháp cần có mẫu G-28 hay phần đầu thư có tên và địa chỉ của luật sư trong hồ sơ. Chủ đề của email phải là số hồ sơ của National Visa Center. Tất cả thư hỏi thăm phải ghi số hồ sơ, tên họ và ngày sanh của cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh, tên của dịch vụ hay văn phòng luật sư, địa chỉ, và tên họ của người đại diện.

Thông tin phụ trội. National Visa Center cũng đã cung cấp thông thông tin sau đây trong chuyến viếng thăm của CLINIC và lúc CLINIC đặt câu hỏi:
• National Visa Center có một bản báo cáo để xem người đươc bảo lãnh sắp sửa 21 tuổi trong vòng 120 ngày không. Hồ sơ sẽ tự động được xúc tiến nhanh chóng nếu một trẻ sắp quá tuổi và không thể hưởng Đạo luật Child Status Protection Act (CSPA). Đối với những trường hợp khác khi đương đơn hay người bảo lãnh làm đơn xin giải quyết nhanh một hồ sơ, National Visa Center sẽ gửi đơn xin cho đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ để nơi đây quyết định xem trường hợp đó có thể được giải quyết nhanh không.
• Nếu có người hỏi hay cho rằng một người được bảo lãnh được hưởng Đạo luật CSPA, National Visa Center sẽ gửi câu hỏi đó cho đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi giải quyết hồ sơ. Đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ có 30 ngày để trả lời và quyết định xem người được bảo lãnh đó có được hưởng Đạo luật CSPA hay không. Trong vòng 30 ngày đó, National Visa Center sẽ ngưng xử lý những thành viên khác trong gia đình.
• National Visa Center nhắc nhở mọi người rằng bây giờ National Visa Center luôn luôn cần bản chính hay bản sao có công chứng của những giấy tờ dân sự. Thỉnh thoảng, khi người đại diện nhận thư yêu cầu một giấy tờ dân sự, đó là tại vì tờ giấy gửi lần đầu cho National Visa Center không phải là bản chánh thật sự. Một bản sao có công chứng phải được công chứng bởi văn phòng hộ tịch nơi đã cấp bản chánh chứ không phải là bản sao công chứng bởi luật sư hay bởi đại diện lãnh sự của nước đó.
• Nếu National Visa Center gửi thư hướng dẫn trả tiền cùng với hóa đơn cho một người sẽ xin thay đổi tình trạng di trú trong Hoa Kỳ, xin báo cho National Visa Center càng sớm càng tốt.
• Hiện tại, mẫu DS-230 Phần I và Phần II có thể tải từ trang Web của Department of State (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) chỉ bằng tiếng Anh. National Visa Center không có dự định thực hiện những mẫu này bằng ngôn ngữ khác. Đương đơn không nên sử dụng những mẫu cũ được cung cấp bởi đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ trong tiếng mẹ đẻ của mình. Đương đơn chỉ nên dùng những mẫu đơn có thể tải ở trang Web http://www.travel.state.gov/visa/frvi/f ... _1342.html.
• Bây giờ, National Visa Center gửi thư hướng dẫn trả tiền và hóa đơn trong khoảng từ 6 đến 9 tháng trước khi một hồ sơ đến lượt được giải quyết theo sự phỏng đoán của National Visa Center. Đương đơn hay người bảo lãnh hay người đại diện nên thông báo cho National Visa Center nếu có một hồ sơ đến lượt được giải quyết hay sắp đến lượt được giải quyết mà không nhận được thư từ gì từ National Visa Center.
• Lệ phí visa di dân có hiệu lực khi hồ sơ còn active. Nếu đương đơn đã trả lệ phí nhưng đi không được thì không cần phải trả lệ phí di dân khác ngoại trừ nếu hồ sơ đã bị chấm dứt.
• Nếu đương đơn phải dời lại ngày hẹn phỏng vấn diện visa di dân, đương đơn sẽ phải liên hệ trực tiếp với đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ. National Visa Center không còn vai trò nào trong việc xử lý một hồ sơ sau khi đã lên lịch phỏng vấn . The National Visa Center no longer has a role in the processing after the original appointment has been scheduled.
• National Visa Center không kiểm soát xem các giấy tờ dịch sang tiếng Anh có dịch chính xác không.
• Nếu dịch vụ hay văn phòng luật sư gởi mẫu G-28, Notice of Entry of Appearance, lần đầu để thêm vào hồ sơ, mẫu G-28 phải có chữ ký gốc. National Visa Center sẽ không chấp nhận mẫu G-28 scan ra.