Trích Nguyên văn bởi nguyen4465 xem bài viết
chào các bạn trong diễn đàn cho mình biết hồ sơ của mình chuẩn bị đóng tiền chưa số hồ sơ của mình là src 0301655782 hcm2009661018 ngày ưu tiên tháng 11 năm 2002mình có thông tin chừng đó xin cảm ơn các bạn nhiều
Hồ sơ của bạn thuuộc diện F3, chưa đến ngày ưu tiên nên chưa có thông tin trong hệ thống của NVC, hiện tại bạn có thể gửi email cho NVC để thiết lập mối liên lạc với NVC, khi hồ sơ được mở họ sẽ thông báo cho bạn qua email rất nhanh.