Em là người được ba mẹ em bảo lãnh qua Mỹ theo diện F2A, ba mẹ em đã nộp hồ sơ vào tháng 9 năm 2013. Và National Visa Center (NVC) cũng đã thông báo là chờ giấy gọi phỏng vấn. Nhưng đến đầu tháng 5 năm nay (2015) thì lại có giấy từ Đại sứ quán Mỹ ở VN gửi giấy báo là em bị NVC chuyển qua diện F2B.


Em muốn xin ý kiến về việc khiếu nại lên National Visa Center hoặc Đại sứ quán Mỹ, là mặc dù bây giờ em đã trên 21 tuổi (em sinh ngày 10 tháng 11 năm 1993) nhưng vì National Visa Center đã thông qua cho em được bảo lãnh theo diện F2A, nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị chuyển về diện F2B. Có thể là do đại sứ quán ở VN chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ.


Em khiếu nại như thế có được không, và có khả năng để em khiếu nại thành công để được chuyển về diện F2A hay không ạ?

HCM2013823145
Priority Date: 9 tháng 9 năm 2013
Approve Date: 18 tháng 10 năm 2013
Birthday: 10 tháng 11 năm 1993