Case HCM2013831088
PD 18/9/2013
BD 26/7/1994
hiện tại vừa rồi e nhận được thư checklist
Applicant should be prepared to present two (2) sets of the following documents at the time of the


request:


• Completed application form (Form 03/TT-LLTP.) if applicant can apply in person, or


completed application form (Form 04/TT-LLTP) if applicant cannot apply in person and authorizes


someone else to apply on his/her behalf;


• Applicant’s passport;


• Proof of residence location and length of time applicant resided in Vietnam, such as his/her


old entry-exit permit detailing the length of time applicant resided in Vietnam, the permanent residence


card, if any, or a residence certification from the local People’s Committee of applicant’s residence.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
em đã gửi LLTP, bản photo hộ chiếu (còn cái cuối cùng em không hiểu) sang rồi và có lẽ khoảng 5 ngày nữa đến nơi. hồ sơ em do ba e bảo lãnh cho e mà e thấy sắp đến ngày Sn là e sắp 21 tuổi rồi. có khi nào là e bị quá tuổi và bị chuyển sang F2B không ạ??
em cảm thấy rất lo lắng