xin chú Vha08 và mọi người giúp con
Con qua mỹ đc 1 năm. Con dự định học tại 1 trường college ơ Georgia. Nam nay con được 23 tuổi. Nhưng vì công việc nên cha mẹ con không làm việc và khai thuế ở Mỹ. Vậy trường hợp của con xin FA thì chính phủ có cho không ah?