Các cô chú cho cháu hỏi. Cháu có visa Canada và đang học bên Canada. Cháu về VN làm thủ tục du học ở US và đã đậu.
Vậy cho cháu hỏi cháu có thể quay về Canada thu dọn đồ đạc và qua Mỹ từ Canada không ạ?
Cảm ơn mọi người đã đọc bài.