Chào Chú VHA08 & Các Anh/Chị/Em diễn đàn XNC,

-EM TÊN: TRẦN LUÂN VIỄN
-Thành phố/tiểu bang: BURLESON,FORT WORTH, TX 76028
-Tuổi tác: 30 tuổi
-Học vấn: tốt nghiệp TRUNG HOC PHỔ THÔNG(TẠI VIÊT NAM)
-Xin tư vấn : EM qua MỸ được hơn 1 tháng.không biết tiếng anh,em đang đăng kí học ESL.các anh chị giúp đỡ chỉ cho em có hãng nào cần nhân sự không và giới thiệu giúp cho em với.CÓ THỂ CHO EM XIN SỐ PHONE ĐỂ TIỆN THỂ EM GỌI GIÚP EM TRONG LÚC KHÓ KHĂN NÀY.ĐT CỦA EM: 817-999-2919.

xin các anh chị em giúp đỡ
Mong Chú VHA08 và các Anh/ Chị có kinh nghiệm giúp EM định hướng cho con đường phía trước để có thể hòa nhập vào cuộc sống mới.EM CẢM ƠN!