Nhờ anh chị em xem dùm e hồ sơ va đang ở tình trạng nào để e bổ sung được không ah. Và chỉ em cách liên hệ với NVC đi ạ.
E cám ơn. Số hồ sơ em : HCM2010765367