Cho em hỏi khi đi thi bằng lái ở Georgia mình cần mang theo những gì và đề thi luật có khó không em lo quá anh chị nào giúp em với