Các bạn cho mình hoi, mình là singlemom, tài chính tốt. Mình đinh apply và bang Kentucky học thạc sỹ, Vậy con mình 5t đi kèm theo có được học trường công không ạ. Mình cảm ơn