Em muốn hỏi là em có được phép chuyển trường từ mỹ sang canada học hay không ? ác cái là em không có bằng tốt nghiệp thpt và bằng english nên e định học 1 năm english và 2 năm college ở mỹ để lấy bằng thpt và bằng college bên ấy rùi mới transfer sang mỹ học uni có được k ạ ????