Hi các anh chị, chồng e ở Mỹ muốn tặng quà (chỉ mang hình thức để có sự trao đổi giữa 2 bên để làm hồ sơ thuận lợi hơn) cho em ở Việt Nam. Các anh chị ai biết website nào không chỉ dùm em, có xuất bill luôn càng tốt. Cảm ơn cả nhà nhiều !