Con chào chú vha08 hiện tại con muốn xin visa du học ở mỹ con xin chú góp ý thêm cho con về những vấn đề sau:
1/ Học bạ và Bản điểm cao đẳng
- Lớp 10,11,12 điểm trung bình năm học của con được 6.5, 6.6, 6.7
- Con học đã được năm 2 cao đẳng nhưng do ham chơi nên điểm rất kém
+ Năm 1: HK 1: 3.2 HK 2: 3.5
+ Năm 2: HK 1: 4.4 HK 2: 2.0
2/ Trình độ ngoại ngữ: trung bình,yếu
3/ Tài chính
- Ba con làm kinh doanh nội thất
- Mẹ con làm nội trợ ở nhà
=> Con mong chú tư vấn cho con, con có thể pass pv được không nếu trong trường hợp con học tốt avan con cám ơn chú ạ