Các anh chị cho e hỏi tài liệu thi bằng lái ở Georgia năm nay với sao học trên mạng nhưng đi thi tàn thấy câu lạ lắm hic hic ((((