Cho e hỏi nếu hồ sơ đã đáo hạn và completed thì có nhận đc thư pv không ạ và khoảng bao lâu thì e sẽ nhận được thư phỏng vấn