Chào mọi người.
Ngày 7 tháng 12 tới, em se tròn 5 năm song ở Mỹ. He vừa rồi, em có về Việt Nam chơi 28 ngày, và đó cũng là lần duy nhất em về Việt Nam sau khi đi xuất cảnh. Tháng 9 tới, em sẽ apply xin quốc tịch Mỹ. Nhưng, em nghe là, ai đó về Việt Nam, sẽ bị trừ ngày thi quốc tịch phải không ạ? Thay vì 7 tháng 12 em se được thi, thì em phải đợi them 28 ngày để bù trừ những ngày em về Việt Nam cho đủ 5 năm ạ?
Và nếu sau khi thi quốc tịch xong, bao lau em sẽ được tuyên thệ và làm passport Mỹ?
Cám ơn mọi người.