Chuyện là chị e mới pv ngày 4-9 và rớt do ngta nói ngày nhập học 8-9 mà qua sao kịp. Bây giờ thì chị e có nên xin visa mới để học kì mùa xuân hay là nên đợi vãn ra vài tháng rồi đăng kí cho kì mùa thu năm sau. Mong mọi người cho ý kiến. Chị e đã rớt pv 2 lần rồi