Chào các bạn.ai biết tư vấn giúp mình vói..mình diện f1 nhà em làm giấy tháng 2-năm 2010 mình không biết ngày iêu tiên.chỉ biết nhà mình nộp hs tháng 2-2010 không biết còn phải đọi bao lâu nữa???ai biết giúp mình với cảm ơn các bạn thật nhiều..........