Receipt Number: LIN1590876040
Ngày ưu tiên: March 30, 2015
Em là thành viên mới. Trước tiên cho em hỏi: chồng em bảo lãnh em và 2 con riêng của em, vậy hồ sơ em có phải là f2a không? Hồ sơ em nhờ luật sư làm, chồng em gọi điện thoại hỏi thăm thì họ bảo chờ, em nóng lòng quá nên có vào diễn đàn tìm hiểu và biết được cách check online và biết được giấy báo đã bị trả về uscis, trong khi chồng em chờ từng ngày, gọi điện báo luật sư thì họ nói tiếp tục chờ, em phải làm gì để hồ sơ không bị chậm? Mong các anh chị giúp em. Em thành thât cảm ơn.

x

Notice Was Returned To USCIS Because The Post Office Could Not Deliver It

On September 3, 2015, the Post Office returned a notice we sent you for your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number LIN1590876040, because they could not deliver it. This could have a serious effect on your case. Please go to www.uscis.gov/e-request to request a copy of the notice immediately. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.