Hồ sơ của em là HCM2014642017
PDay : 21/02/2014
Case Complete : 28/07/2015
E vừa nhập tịch vào tháng 7 vừa qua và đã gửi e-mail lẫn mail thông thường để upgrade lên CR1 ( copy citificate và coversheet đầy đủ thủ tục ) nhưng đã qua 45 ngày ko thấy hồi âm từ NVC . Cho em hỏi bao lâu sẽ đc upGrade và trong tình hình hiện tại visa bulletin PD day của diện em đã đến ngày thì việc Upgrade có còn quan trọng nữa hay ko ?
em xin chân thành cảm ơn anh chị trong diễn đàn ạ